Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Lập trình nhúng
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Ngô, Thị Thu Trang
Trần, Huy Long
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình nhúng bao gồm kiến trúc phần mềm nhúng, cách biểu diễn số và dữ liệu, ngôn ngữ và môi trường phát triển; Kỹ thuật lập trình nhúng bao gồm tác vụ, tiến trình và quá trình lập lịch, truyền thông và đồng bộ trong lập trình nhúng, xử lý các ngắt; Xây dựng hệ nhúng tổ hợp phần cứng và phần mềm.. Cụ thể cấu trúc của bài giảng bao gồm 4 chương với các nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu lập trình hệ thống nhúng, Chương 2: Thiết lập môi trường lập trình nhúng, Chương 3: Lập trình hệ thống nhúng, Chương 4: Một số kĩ thuật lập trình nhúng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3458
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

114

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lập trình nhúng (new ).pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)