Thông tin tài liệu


Title: SON - Giải pháp tối ưu hóa mạng di động 4G LTE
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Tuấn Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1858
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van NAM.pdf
      Restricted Access
    • Size : 429,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)