Search

Current filters:Current filters:Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Cao, Hồng Sơn (2021)

 • cấu trúc của bài giảng bao gồm 6 chương với các nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu về lý thuyết truyền tin. Nội dung chương này trình bày sơ lược về lịch sử phát triển của lý thuyết truyền tin, đưa ra một số khái niệm cơ bản trong truyền tin và giới thiệu mô hình tổng quát của một hệ thống truyền tin. Chương 2: Cơ sở lý thuyết truyền tin. Chương này trình bày cụ thể các vấn đề cơ bản về xác suất thống kê, lượng tin và phép đo của nguồn cũng như lượng tin và phép đo của kênh thông tin. Trong đó giới thiệu về phương pháp định lượng thông tin trong nguồn, kênh tin. Đưa ra các khái niệm lượng tin trung bình, entropi, tốc độ lập tin của nguồn, thông lượng của kênh và giải thích rõ ý nghĩa các định lý Shannon. Chương 3: Mã hóa. Nội dung của chương này trình bày về nhữn...

 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Chiến Trinh (2021)

 • Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.

 • Bài giảng


 • Authors: Dương, Thị Thanh Tú; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Đình Long (2021)

 • Chương 1: “Tổng quan về quản trị mạng” giới thiệu các khái niệm cơ bản trong quản trị mạng như mô hình hệ thống quản trị mạng, các thành phần cơ bản, các chức năng, kiến trúc quản trị mạng và một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng. − Chương 2: “Các kỹ thuật quản trị mạng” giới thiệu cho người học các kỹ thuật tiên tiến hiện đang được sử dụng cho việc xây dựng các phương thức quản trị mạng viễn thông như kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web và kỹ thuật agent cho quản trị mạng. − Chương 3: “Tính toán tự động và tự quản trị” Mềm hóa hiện đang là xu thế tất yếu của mạng truyền thông nhằm nâng cao hiệu năng mạng cũng như hiệu quả trong quản trị mạng. Nội dung chương...

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Tiến Ban; Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn ,Thanh Trà; Phạm ,Anh Thư (2021)

 • -

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Viết Minh (2021)

 • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được bố cục thành hai phần: Phần 1: Trình bày các nội dung cơ bản về truyền thông vệ tinh: Tổng quát thông tin vệ tinh, các vấn đề về quỹ đạo vệ tinh, phân tích phân hệ mặt đất, phân hệ không gian và giải quyết bài toán thiết kế đường truyền vệ tinh. Phần 2: Trình bày chi tiết về hệ thống thông tin di động vệ tinh và giới thiệu các hệ thống vệ tinh cung cấp dịch vụ phổ biến hiện nay là hệ thống vệ tinh định vị và hệ thống internet vệ tinh.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Việt Hưng (2021)

 • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được thiết kế để cung cấp các kiến thức, khái niệm cơ bản về trường điện từ, mạch siêu cao tần và các công cụ phục vụ tính toán, thiết kế các phần tử mạch siêu cao tần. Trên cơ sở đó, sinh viên áp dụng các kiến thức này để tìm hiểu, phân tích nguyên lý hoạt động của các phần tử điển hình của mạch siêu cao tần như mạch phối hợp trở kháng, mạch lọc, mạch ghép định hướng, mạch trộn, mạch khuếch đại công suất…

 • Bài giảng


 • Authors: Ngô, Thị Thu Trang; Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Thị Thu Nga (2021)

 • Tài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệu về tín hiệu và hệ thống với các đặc trưng cơ bản của các loại tín hiệu, mục tiêu và các hoạt động chủ yếu của hệ thống, các biểu diễn toán học của tín hiệu và hệ thống. Chương 2 phát triển quan hệ nền tảng đầu vào – đầu ra của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian LTI và các đặc trưng hệ thống, biến đổi tín hiệu trên hệ thống. Chương 3 phân tích tín hiệu và hệ thống LTI liên tục trên miền thời gian và tần số với chuỗi Fourrier và biến đổi Fourrier liên tục. Chương 4 cung cấp các phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI rời rạc, các đặc tính trên miền thời gian và tần số, sử dụng biến đổi Fourrier rời rạc theo thời gian và biến đổi FourriTài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệ...

 • Bài giảng


 • Authors: - (2021)

 • Chương 1 giới thiệu khái quát về các loại mạng truyền thông hiện nay như mạng cục bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, giải pháp mạng không dây và vấn đề kết nối liên mạng. Mô hình phân lớp và nguyên lí hoạt động chung của mạng truyền thông được giới thiệu để làm cơ sở cho các nội dung chi tiết tiếp theo. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản của lớp Vật lí và lớp Liên kết dữ liệu. Các kĩ thuật truyền tín hiệu ở lớp Vật lí, kiểm soát lỗi, điều khiển luồng cũng như điều khiển truy nhập đã được đề cập. Một số công nghệ lớp Liên kết dữ liệu điển hình cũng được giới thiệu như Ethernet, WLAN hay giải pháp kết nối VLAN. Chương 3 trình bày hoạt động của lớp Mạng, các kĩ thuật định tuyến, điều khiển tắc nghẽn cũng như các giao thức lớp Mạng trong Internet. Các đặc điểm công nghệ và kĩ thuật sử...