Thông tin tài liệu


Title: An ninh mạng thông tin
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Tiến Ban
Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn ,Thanh Trà
Phạm ,Anh Thư
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2662
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang An ninh mang 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)