Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật mạng truyền thông
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Chương 1 giới thiệu khái quát về các loại mạng truyền thông hiện nay như mạng cục bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, giải pháp mạng không dây và vấn đề kết nối liên mạng. Mô hình phân lớp và nguyên lí hoạt động chung của mạng truyền thông được giới thiệu để làm cơ sở cho các nội dung chi tiết tiếp theo. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản của lớp Vật lí và lớp Liên kết dữ liệu. Các kĩ thuật truyền tín hiệu ở lớp Vật lí, kiểm soát lỗi, điều khiển luồng cũng như điều khiển truy nhập đã được đề cập. Một số công nghệ lớp Liên kết dữ liệu điển hình cũng được giới thiệu như Ethernet, WLAN hay giải pháp kết nối VLAN. Chương 3 trình bày hoạt động của lớp Mạng, các kĩ thuật định tuyến, điều khiển tắc nghẽn cũng như các giao thức lớp Mạng trong Internet. Các đặc điểm công nghệ và kĩ thuật sử dụng trong IPv6 cũng đã được đề cập một cách chi tiết. Chương 4 trình bày về chức năng, các thủ tục, dịch vụ và chuẩn của lớp Giao vận, sau đó đi sâu vào giới thiệu nguyên lí hoạt động và đặc điểm của hai giao thức giao vận điển hình là TCP và UDP. Chương 5 trình bày những nguyên lí hoạt động và đặc điểm kĩ thuật của các lớp trên trong mô hình giao thức, bao gồm lớp Phiên, Trình diễn và Ứng dụng. Chương 6 tập trung vào giới thiệu về các kĩ thuật và thiết bị của môi trường mạng phổ biến và nhiều triển vọng nhất hiện nay là mạng IP. Những vấn đề kĩ thuật liên quan đến bài toán thiết kế, vận hành và khai thác mạng đã được cung cấp để giúp người học liên hệ những kiến thức lí thuyết đề cập ở các chương trên với vấn đề triển khai mạng trong thực tế. Chương 7 trình bày về những đặc điểm chính của công nghệ MPLS, kiến trúc và chức năng của các thành phần trong nút chuyển mạch nhãn, các hoạt động xử lí nhãn cũng như các phương pháp và chế độ điều khiển chuyển mạch nhãn. Những vấn đề cốt yếu trong MPLS như định tuyến, phân phối nhãn, kĩ thuật lưu lượng và giải pháp mạng riêng ảo trên nền MPLS cũng được trình bày một cách khái quát.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2664
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

107

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Ki thuat mang truyen thong-2021.a.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)