Thông tin tài liệu


Title: Quản Trị Mạng
Authors: Dương, Thị Thanh Tú
Nguyễn, Thanh Trà
Phạm, Anh Thư
Nguyễn, Đình Long
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Chương 1: “Tổng quan về quản trị mạng” giới thiệu các khái niệm cơ bản trong quản trị mạng như mô hình hệ thống quản trị mạng, các thành phần cơ bản, các chức năng, kiến trúc quản trị mạng và một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng. − Chương 2: “Các kỹ thuật quản trị mạng” giới thiệu cho người học các kỹ thuật tiên tiến hiện đang được sử dụng cho việc xây dựng các phương thức quản trị mạng viễn thông như kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web và kỹ thuật agent cho quản trị mạng. − Chương 3: “Tính toán tự động và tự quản trị” Mềm hóa hiện đang là xu thế tất yếu của mạng truyền thông nhằm nâng cao hiệu năng mạng cũng như hiệu quả trong quản trị mạng. Nội dung chương 3 giới thiệu các khái niệm cơ bản trong tự tính toán và tự quản trị là xu hướng tất yếu của các hệ thống mạng mới, mạng định ngĩa bằng phần mềm, với các hoạt động quản trị mạng tự động và tự quản trị mạng. − Chương 4: “Quản trị mạng IP” giới thiệu một số công cụ quản trị mạng dựa trên SNMP hiện đang đang sử dụng rộng rãi trên mạng lưới cũng như công cụ phân tích lưu lượng mạng Wireshark và một số công cụ phỏng tạo lưu lượng mạng. Đây là những công cụ rất hữu ích trong lĩnh vực quản trị mạng, có thể hỗ trợ đối đa quản trị viên trong việc đánh giá chất lượng mạng cũng như tiền đề cho việc mở rộng và quy hoạch mạng IP.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2657
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan-tri-mang 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)