Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật siêu cao tần
Authors: Nguyễn, Việt Hưng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được thiết kế để cung cấp các kiến thức, khái niệm cơ bản về trường điện từ, mạch siêu cao tần và các công cụ phục vụ tính toán, thiết kế các phần tử mạch siêu cao tần. Trên cơ sở đó, sinh viên áp dụng các kiến thức này để tìm hiểu, phân tích nguyên lý hoạt động của các phần tử điển hình của mạch siêu cao tần như mạch phối hợp trở kháng, mạch lọc, mạch ghép định hướng, mạch trộn, mạch khuếch đại công suất…
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2665
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

158

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang KT Sieu cao tan 2021-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)