Thông tin tài liệu


Title: Thông tin vệ tinh
Authors: Nguyễn, Viết Minh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được bố cục thành hai phần: Phần 1: Trình bày các nội dung cơ bản về truyền thông vệ tinh: Tổng quát thông tin vệ tinh, các vấn đề về quỹ đạo vệ tinh, phân tích phân hệ mặt đất, phân hệ không gian và giải quyết bài toán thiết kế đường truyền vệ tinh. Phần 2: Trình bày chi tiết về hệ thống thông tin di động vệ tinh và giới thiệu các hệ thống vệ tinh cung cấp dịch vụ phổ biến hiện nay là hệ thống vệ tinh định vị và hệ thống internet vệ tinh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2661
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thong tin ve tinh 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)