Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

 • Cấu trúc bài giảng được chia thành 05 chương bám theo đề cương môn học, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực Chương 2. Phân tích sản phâm Chương 3. Phân tích marketing hỗn hợp Chương 4. Phân tích khách hàng Chương 5. Phân tích số

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh; Lê, Huyền Trang (2021)

 • Nội dung môn học sẽ bám sát vào quá trình khai phá dữ liệu bao gồm : xác định mục tiêu và lựa chọn dữ liệu&chỉ số thích hợp, thực hiện 1 và đánh giá kết quả, áp dụng triển khai kết quả vào các hoạt động Marketing. Cũng như việc lập một kế hoạch khai phá dữ liệu thành công để giải quyết các vấn đề hay đạt được mục tiêu đặt ra. Với mục tiêu trên, bài giảng được thiết kế bao gồm 04 chương với trình tự chặt chẽ và dễ theo dõi tại phần Mục lục phía dưới. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề thực tiễn trong hoạt động khai phá dữ liệu của các dự án trong các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực được nêu dưới dạng ví dụ với hình ảnh, bảng biểu minh họa.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

 • Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi cấu trúc bài giảng theo 4 chương, bám theo đề cương của môn học. cụ thể như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ marketing Chương 2. Phân tích dự báo phục vụ cho quyết định marketing Chương 3. Trí tuệ marketing và chiến lược kênh Chương 4. Chỉ số marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Bài giảng Marketing căn bản hiệu chỉnh năm 2021 được thiết kế gồm 12 chương: Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Quản trị marketing Chương 3: Phân tích môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 5: Hành vi khách hàng Chương 6: Chiến lược marketing định hướng khách hàng: tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu Chương 7: Quyết định về sản phẩm Chương 8: Quyết định về giá Chương 9: Quyết định về phân phối Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing tích hợp Chương 11: Marketing dịch vụ Chương 12: Marketing toàn cầu, trách nhiệm xã hội và đạo đức trong marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2022)

 • Bài giảng này được biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hành vi khách hàng và những chỉ dẫn về vận dụng những hiểu biết này trong các quyết định marketing của doanh nghiệp cho sinh viên ngành marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cụ thể, sau khi giới thiệu những vấn đề tổng quan về hành vi khách hàng, bài giảng sẽ đi vào giới thiệu những lý thuyết căn bản về hành vi của 2 nhóm khách hàng: khách hàng là người tiêu dùng và khách hàng là tổ chức.

 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang (2022)

 • Nội dung bài giảng được chia thành 3 chương: Chương I: Tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành Chương II: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Chương III: Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông thường

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Việt Tiến (2022)

 • Nội dung bài giảng gồm 3 chương: Chương I trình bày những điều cơ bản về marketing qua tìm kiếm: cách hoạt động của marketing qua tìm kiếm, cách thức hoạt động của công cụ tìm kiếm và cách thức hoạt động của bản thân công cụ tìm kiếm. Nhà marketing và người biên tập nội dung sẽ tìm hiểu thêm về công nghệ tìm kiếm. Các nhà công nghệ sẽ tiếp xúc với cơ hội marketing tìm kiếm cung cấp cho công ty của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách phân khúc người tìm kiếm dựa trên hành vi của họ, vì vậy bạn sẽ biết những gì họ muốn từ trang web của bạn. Chương I sẽ giới thiệu cho bạn tất cả các nền tảng bạn cần xây dựng một chương trình marketing tìm kiếm tùy chỉnh cho công ty của bạn đó là những gì bạn sẽ làm trong chương II. Chương II hướng dẫn từng bước phát triển một đề xuất cho riêng chương ...

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Nguyễn, Việt Dũng (2022)

 • Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế gồm 06 chương: - Chương 1: Tổ chức và văn hóa tổ chức - Chương 2: Tổng quan về truyền thông nội bộ trong tổ chức - Chương 3: Xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 4: Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 5: Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 6: Các phương tiện truyền thông nội bộ

 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thanh Hương; Trương, Đình Trang (2022)

 • Nội dung môn học gồm năm phần nội dung chính: (1) các khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin, (2) các thành phần công nghệ của hệ thống thông tin, (3) phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ, (4) các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh, (5) phát triển các hệ thống thông tin trong tổ chức. Qua môn học này, sinh viên hiểu được các khía cạnh quản lý quan trọng của việc coi thông tin và tri thức là nguồn lực của tổ chức và biết cách sử dụng các hệ thống thông tin một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp/ tổ chức.