Thông tin tài liệu


Title: Trí tuệ Marketing
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi cấu trúc bài giảng theo 4 chương, bám theo đề cương của môn học. cụ thể như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ marketing Chương 2. Phân tích dự báo phục vụ cho quyết định marketing Chương 3. Trí tuệ marketing và chiến lược kênh Chương 4. Chỉ số marketing
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2647
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Trí tuệ marketing 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)