Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
Authors: Trần, Thanh Hương
Trương, Đình Trang
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung môn học gồm năm phần nội dung chính: (1) các khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin, (2) các thành phần công nghệ của hệ thống thông tin, (3) phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ, (4) các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh, (5) phát triển các hệ thống thông tin trong tổ chức. Qua môn học này, sinh viên hiểu được các khía cạnh quản lý quan trọng của việc coi thông tin và tri thức là nguồn lực của tổ chức và biết cách sử dụng các hệ thống thông tin một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp/ tổ chức.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3430
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

275

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)