Thông tin tài liệu


Title: Quản trị bán hàng
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2176
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

1598

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri ban hang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)