Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt
Authors: Trần, Thị Hương Giang
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng được chia thành 3 chương: Chương I: Tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành Chương II: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Chương III: Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông thường
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3428
Appears in Collections:KỸ NĂNG MỀM
ABSTRACTS VIEWS

693

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)