Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Hành vi khách hàng
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Nguyễn, Bình Minh
Nguyễn, Bảo Ngọc
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng này được biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hành vi khách hàng và những chỉ dẫn về vận dụng những hiểu biết này trong các quyết định marketing của doanh nghiệp cho sinh viên ngành marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cụ thể, sau khi giới thiệu những vấn đề tổng quan về hành vi khách hàng, bài giảng sẽ đi vào giới thiệu những lý thuyết căn bản về hành vi của 2 nhóm khách hàng: khách hàng là người tiêu dùng và khách hàng là tổ chức.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3429
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

165

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Hành vi khách hàng 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)