Thông tin tài liệu


Title: Khai phá dữ liệu trong Marketing
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Lê, Huyền Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung môn học sẽ bám sát vào quá trình khai phá dữ liệu bao gồm : xác định mục tiêu và lựa chọn dữ liệu&chỉ số thích hợp, thực hiện 1 và đánh giá kết quả, áp dụng triển khai kết quả vào các hoạt động Marketing. Cũng như việc lập một kế hoạch khai phá dữ liệu thành công để giải quyết các vấn đề hay đạt được mục tiêu đặt ra. Với mục tiêu trên, bài giảng được thiết kế bao gồm 04 chương với trình tự chặt chẽ và dễ theo dõi tại phần Mục lục phía dưới. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề thực tiễn trong hoạt động khai phá dữ liệu của các dự án trong các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực được nêu dưới dạng ví dụ với hình ảnh, bảng biểu minh họa.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2645
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Khai phá dữ liệu trong MKT 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)