Thông tin tài liệu


Title: Phân tích Marketing
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cấu trúc bài giảng được chia thành 05 chương bám theo đề cương môn học, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực Chương 2. Phân tích sản phâm Chương 3. Phân tích marketing hỗn hợp Chương 4. Phân tích khách hàng Chương 5. Phân tích số
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2648
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

166

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • BG SBT-Phan tich Marketing-2021.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phụ lục 1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 922,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phụ lục 2.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phụ lục 3.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)