Browsing by Author Lê, Thị Bích Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • BG PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Trong lần hiệu chỉnh này, nhóm tác giả đã bám sát đề cương học phần “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, kế thừa nội dung cơ bản của giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2010 và bài giảng “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2016 của GS.TS Bùi Xuân phong. Cùng với tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu phù hợp với tình hình mới.

 • BG QT MUA HANG VA NGUON CUNG UNG 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc; Trần, Thị Tuấn Anh (2022)

 • Bài giảng này dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên và giảng viên chuyên ngành Logistics, bao gồm 4 chương theo đúng đề cương đã được duyệt: Chương 1: Mua hàng và quản trị mua hàng Chương 2: Chiến lược mua hàng Chương 3: Quản trị nhà cung cấp Chương 4: Đàm phán mua hàng

 • BG_Quản trị Chiến lược_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng được kết cấu thành 10 chương, được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt dành cho hệ đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 • BG_Quản trị DN_2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 7 chương, trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Mặc dù một số nội dung đã được đề cập ở một số môn học trước tuy nhiên bài giảng hướng đến việc hệ thống lại và phát triển mở rộng hơn các kiến thức nhắm giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp.

 • BG_Quản trị học_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Thập; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 09 chương. Chương 1: Nhập môn quản trị học Chương 2: Sự phát triển của các quan điểm quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra Chương 9: Một số vấn đề quản trị học hiện đại.