Thông tin tài liệu


Title: Quản trị học
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/478
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

200

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • CHUONG 9. Chuc nang kiem tra.pptx
    Restricted Access
  • Size : 166,71 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • CHƯƠNG 8. Chuc nang lanh dao.pptx
    Restricted Access
  • Size : 416,56 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Chuong 6. Chuc nang hoach dinh.pptx
    Restricted Access
  • Size : 250,37 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • CHƯƠNG 5. Thong tin&QĐ.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Chuong 2- Lich su tu tuong quan tri.pptx
    Restricted Access
  • Size : 782,66 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • chuong 1. Tong quan ve QTH.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Chương 4.Moi truong QT.pptx
    Restricted Access
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)