Thông tin tài liệu


Title: Quản trị chiến lược
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được kết cấu thành 10 chương, được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt dành cho hệ đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2609
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Quản trị Chiến lược_BAN IN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)