Thông tin tài liệu


Title: Quản trị doanh nghiệp
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1847
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

97

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Quan tri doanh nghiep.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)