Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính (162)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 162

 • Tom tat luan van - Vu Hoang Anh - M11CQCT01- Truyen du lieu va mang may tinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoàng Anh;  Advisor: PGS. TSKH Hoàng Đăng Hải (2013)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: tổng quan về sâu internet ; Chương 2: mô hình hóa lan truyền của sâu internet; Chương 3: mô hình và kỹ thuật phòng chống WORM; Chương 4: một số kết quả mô phỏng thử nghiệm.

 • Tóm Tắt Luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Ân;  Advisor: TS. Hà Hải Nam (2014)

 • Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu mạng Ad-hoc không dây và vấn đề cấp phát tài nguyên. Chương 2: Trình bày nội dung nghiên cứu về một số bài toán cấp phát tài nguyên trong Ad-hoc không dây, cụ thể là: bài toán định tuyến, bài toán lập lịch, bài toán đa dạng hóa đường dẫn trong mạng Ad hoc không dây. Chương 3: Trình bày một số công cụ có thể sử dụng cho mô phỏng mạng Ad-hoc không dây gồm OMNeT++, Contiki, Atarraya, NS2 và một số kết quả mô phỏng thử nghiệm minh họa cho bài toán định tuyến AODV và DSR mạng Ad hoc không dây; bài toán lập lịch cấp phát băng thông với các cơ chế lập lịch FIFO, Round Robin, CIOS.

 • TOM TAT LUAN VAN-THUTQ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Thư;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Đường (2013)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về mạng riêng ảo, những kiến thức cơ bản về các thành phân trên mạng riêng ảo, các loại mạng riêng ảo và các giao thức. Chương 2: Nghiên cứu các cơ chế an ninh, bảo mật được sử dụng trong mạng VPN: Xác thực, mã hóa, chữ ký điện tử, tạo đường hầm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS - MPLS/VPN. Chương 3: Triển khai MPLS/VPN trong thực tế: Mạng riêng ảo VPN tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam.