Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng lưu trữ SAN và xây dựng mô hình triển khai tại trường Cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Đăng Ninh
Nghd.: TS Hoàng Xuân Dậu
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1057
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Dang Ninh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 828,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)