Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống BILLING oline của VNPT HÀ NỘI
Authors: Nguyễn, Khắc Hiếu
PGS.TS.: Lê Hữu Lập
Issue Date: 2013
Publisher: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1288
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Khac Hieu .pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)