Thông tin tài liệu


Title: Phân tích ý kiến chủ quan của người dùng từ dữ liệu WEB
Authors: Nguyễn, Hồng Hạnh
Nghd.: PGS.TS Từ Minh Phương
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1080
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Hong Hanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 936,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)