Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chuẩn 802.16E và ứng dụng triển khai thử nghiệm tại viễn thông Hà Nội
Authors: TS Trần Việt Hưng
Nguyễn, Mạnh Hùng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về chuẩn 802.16E và Wimax di động; Chương 2: Ứng dụng triển khai Wimax di động tại viễn thông Hà Nội ; Chườn 3: Những nhận xét đánh giá ưu nhược điểm của Wimax để đi lên 4G.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3099
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom tat luan van.pdf
      Restricted Access
    • Size : 244,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)