Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Lương, Vân Lam (2022)

 • Phương pháp luận nghiên cứu truyền thông là kết quả của quá trình khái quát lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học và trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn các nhà khoa học, các nhà quản lý trong công tác tổ chức, quản lý và thực hành nghiên cứu truyền thông một cách sáng tạo Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu truyền thông là nắm vững lý thuyết về con đường sáng tạo, giúp nhà truyền thông có cách tiếp cận đúng trong việc thiết kế và triển khai các dự án truyền thông, tìm chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích nghiên cứu.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Đình Sơn (2022)

 • Nội dung của tài liệu đề cập (i) Tổng quan về báo chí dữ liệu; (ii) Báo chí dữ liệu và báo chí truyền thông; và (iii) Tổ chức và sản xuất báo chí dữ liệu. Nội dung trình bày về loại hình báo chí đa phương tiện với sự kết hợp giữa báo chí và công nghệ. Đây là loại hình báo chí mới, đang được các cơ quan sản xuất báo chí quan tâm trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa.

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Thùy Linh (2022)

 • Nội dung tài liệu đề cập Tổng quan về Nhiếp ảnh; Căn bản về máy ảnh - trang thiết bị ngành ảnh; Tư duy tạo hình trong Nhiếp ảnh; Ảnh báo chí

 • Bài giảng


 • Authors: Đỗ, Thị Liên (2022)

 • Nội dung của bài giảng bao gồm ba chương:  Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu đa phương tiện. những kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu nói chung và khai phá dữ liệu đa phương tiện nói riêng; Các khái niệm có liên quan, ý nghĩa và tầm quan trọng.  Chương 2: Tiền xử lý dữ liệu đa phương tiện. Trình bày cụ thể về pha đầu tiên trong quy trình khai phá dữ liệu đa phương tiện được đề cập trong chương 1, đó là tiền xử lý dữ liệu và một số công việc liên quan.2  Chương 3: Mô hình khai phá dữ liệu đa phương tiện. Trình bày cụ thể về việc xây dựng và triển khai một số mô hình khai phá dữ liệu điển hình, áp dụng cho các dữ liệu đa phương tiện

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Hữu Tiến; Hoàng, Thị Thu (2022)

 • Nội dung được chia là 4 chương. Chương 1 Tổng quan về Internet of Things, bao gồm kiến trúc, yêu cầu, thách thức, xu hướng, phân tích các mối tương quan trong hệ thống IoT. Chương 2 cung cấp kiến trúc lớp vật lý như cảm biến, thiết bị truyền động, bộ điều khiển và lập trình nhằm đưa tới người đọc các kiến thức nền tảng hội tụ trong IoT. Chương 3 trình bày về lớp truyền thông và mạng máy tính IoT tập trung chủ yếu vào các giao thức IoT, liên kết và mạng IoT, Internet, ứng dụng, tương lai của công nghệ không dây; sẽ giúp người đọc tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Chương 4 giới thiệu về lập trình ứng dụng IoT, gồm các hướng dẫn cụ thể về lập trình ứng dụng IoT với Arduino và ESP32/ESP8266 như đọc cảm biến, nháy Led, kết nối đám mây,...

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Vân Anh (2022)

 • Tài liệu này sẽ cung cấp mối liên quan giữa các chiến lược quảng cáo, các bước thực hiện chiến lược và chiến dịch, chiến lược sáng tạo nội dung quảng cáo và các sản phẩm truyền thông, cách thức quảng cáo và phương pháp đo lường lượng khán giả trong môi trường quảng cáo.