Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Báo chí dữ liệu
Authors: Nguyễn, Đình Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung của tài liệu đề cập (i) Tổng quan về báo chí dữ liệu; (ii) Báo chí dữ liệu và báo chí truyền thông; và (iii) Tổ chức và sản xuất báo chí dữ liệu. Nội dung trình bày về loại hình báo chí đa phương tiện với sự kết hợp giữa báo chí và công nghệ. Đây là loại hình báo chí mới, đang được các cơ quan sản xuất báo chí quan tâm trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3416
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

128

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Báo chí dữ liệu 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)