Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quảng cáo, chiến lược và thực hành
Authors: Nguyễn, Vân Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tài liệu này sẽ cung cấp mối liên quan giữa các chiến lược quảng cáo, các bước thực hiện chiến lược và chiến dịch, chiến lược sáng tạo nội dung quảng cáo và các sản phẩm truyền thông, cách thức quảng cáo và phương pháp đo lường lượng khán giả trong môi trường quảng cáo.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3420
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

412

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quang cao chien luoc va thuc hanh 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)