Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới
Authors: Trần, Ngọc Trang Ninh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3418
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

185

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Lịch sử văn minh thế giới 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)