Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phát triển ứng dụng Internet of Things
Authors: Vũ, Hữu Tiến
Hoàng, Thị Thu
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung được chia là 4 chương. Chương 1 Tổng quan về Internet of Things, bao gồm kiến trúc, yêu cầu, thách thức, xu hướng, phân tích các mối tương quan trong hệ thống IoT. Chương 2 cung cấp kiến trúc lớp vật lý như cảm biến, thiết bị truyền động, bộ điều khiển và lập trình nhằm đưa tới người đọc các kiến thức nền tảng hội tụ trong IoT. Chương 3 trình bày về lớp truyền thông và mạng máy tính IoT tập trung chủ yếu vào các giao thức IoT, liên kết và mạng IoT, Internet, ứng dụng, tương lai của công nghệ không dây; sẽ giúp người đọc tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Chương 4 giới thiệu về lập trình ứng dụng IoT, gồm các hướng dẫn cụ thể về lập trình ứng dụng IoT với Arduino và ESP32/ESP8266 như đọc cảm biến, nháy Led, kết nối đám mây,...
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3422
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

354

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG.Phát triển ứng dụng IoT 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)