Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu truyền thông
Authors: Lương, Vân Lam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Phương pháp luận nghiên cứu truyền thông là kết quả của quá trình khái quát lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu khoa học và trở thành công cụ sắc bén để chỉ dẫn các nhà khoa học, các nhà quản lý trong công tác tổ chức, quản lý và thực hành nghiên cứu truyền thông một cách sáng tạo Nắm vững phương pháp luận nghiên cứu truyền thông là nắm vững lý thuyết về con đường sáng tạo, giúp nhà truyền thông có cách tiếp cận đúng trong việc thiết kế và triển khai các dự án truyền thông, tìm chọn phương pháp nghiên cứu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục đích nghiên cứu.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3419
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

619

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Phương pháp nghiên cứu truyền thông 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)