Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kỹ thuật Nhiếp ảnh
Authors: Vũ, Thùy Linh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung tài liệu đề cập Tổng quan về Nhiếp ảnh; Căn bản về máy ảnh - trang thiết bị ngành ảnh; Tư duy tạo hình trong Nhiếp ảnh; Ảnh báo chí
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3417
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

421

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kỹ thuật nhiếp ảnh 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)