Browsing by Author Nguyễn, Trung Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • BG KyThuatViXuLy 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu (2022)

 • Nội dung bài giảng gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống vi xử lý Chương 2: Cấu trúc của bộ vi xử lý Chương 3: Kết nối phần cứng hệ thống vi xử lý Chương 4: Vi điều khiển Chương 5: Lập trình hợp ngữ ARM

 • BG NhapMonKyThuatDienTu 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu (2022)

 • Bài giảng bao gồm 6 chương với bố cục như sau:  Chương 1: Giới thiêu tổng quan ngành và định hướng công viêc kỹ sư Công nghê ̣Kỹ thuât điện, điện tử  Chương 2: Giới thiêu chương trình đào tao các ngành của Khoa kỹ thuât điện tử  Chương 3: Thiết kế kỹ thuật  Chương 4: Giới thiêu một số kỹ năng hỗ trợ hoc tập  Chương 5: Kỹ năng và phương pháp viết báo cáo chuyên môn kỹ thuâṭ  Chương 6: Giao lưu vớ i chuyên gia, cưu sinh viên, tham quan các phòng lab của Học viện và môi trường làm viêc của các doanh nghiêp bên ngoài

 • 180321.HieuNT_LuanAn_TomTat_in.pdf.jpg
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: GS.TS. Nguyễn, Bình; TS. Nguyễn Ngọc Minh (2018)

 • Nội dung luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận và ba chương nội dung. Chương 1 trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu, lý thuyết cơ bản về vành đa thức, mã cyclic làm cơ sở cho các nội dung nghiên cứu của luận án. Trong Chương 2, luận án tập trung trình bày các kết quả nghiên cứu mới và hai đóng góp quan trọng của Luận án là đề xuất phương pháp xây dựng các nhóm nhân cyclic có cấp cực đại thông qua việc xác định cấp của đa thức với nhiều hướng tiếp cận; chứng minh mối quan hệ tương đương giữa mã cyclic truyền thống với mã cyclic xây dựng trên nhóm nhân, cấp số nhân trên vành đa thức [J2], [J3], [J4], [J5], [C3], [C4], [C5]. Ở Chương 3, Luận án trình bày phương pháp tìm mã cyclic tốt v...

 • BG.Điện tử số.2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu; Trần, Thị Thúy Hà (2021)

 • Sách bài tập này nhằm cung cấp cho sinh viên nhữngkiến thức, phương pháp giải cơ bản nhất và các dạng bài tập phổ biến, tự luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng về điện tử số. Sách bài tập bao gồm 7 chương với bố cục như sau: Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn