Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng FPGA thực hiện thuật toán nhân và bình phương trên vành đa thức
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Nghd.: TS Nguyễn Ngọc Minh
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/402
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLVThS.nguyentrunghieu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 789,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)