Thông tin tài liệu


Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1174
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV-Nguyễn Trung Hiếu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 337,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)