Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng kỹ thuật vi xử lý
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống vi xử lý Chương 2: Cấu trúc của bộ vi xử lý Chương 3: Kết nối phần cứng hệ thống vi xử lý Chương 4: Vi điều khiển Chương 5: Lập trình hợp ngữ ARM
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3409
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

258

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG KyThuatViXuLy 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)