Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Nhập môn kỹ thuật điện tử
Authors: Nguyễn, Trung Hiếu
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng bao gồm 6 chương với bố cục như sau:  Chương 1: Giới thiêu tổng quan ngành và định hướng công viêc kỹ sư Công nghê ̣Kỹ thuât điện, điện tử  Chương 2: Giới thiêu chương trình đào tao các ngành của Khoa kỹ thuât điện tử  Chương 3: Thiết kế kỹ thuật  Chương 4: Giới thiêu một số kỹ năng hỗ trợ hoc tập  Chương 5: Kỹ năng và phương pháp viết báo cáo chuyên môn kỹ thuâṭ  Chương 6: Giao lưu vớ i chuyên gia, cưu sinh viên, tham quan các phòng lab của Học viện và môi trường làm viêc của các doanh nghiêp bên ngoài
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3410
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

209

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG NhapMonKyThuatDienTu 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)