Browsing by Author Lê, Thị Bích Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 16 of 16
 • BG_Quản trị Chiến lược_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng được kết cấu thành 10 chương, được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt dành cho hệ đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 • BG_Quản trị DN_2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 7 chương, trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Mặc dù một số nội dung đã được đề cập ở một số môn học trước tuy nhiên bài giảng hướng đến việc hệ thống lại và phát triển mở rộng hơn các kiến thức nhắm giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp.

 • BG_Quản trị học_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Thập; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 09 chương. Chương 1: Nhập môn quản trị học Chương 2: Sự phát triển của các quan điểm quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra Chương 9: Một số vấn đề quản trị học hiện đại.