Browsing by Author Nguyễn, Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 9 of 9
 • Tóm tắt _ nguyễn quang huy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2021)

 • Luận văn được cấu thành làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang

 • Tóm tắt Nguyễn Quang Huy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: TS. Hoàng Trọng Minh (2021)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công nghệ truyền thông công suất thấp cho IoT; Chương 2: Đặc điểm kỹ thuật của LoRaWAN; Chương 3: Đánh giá giải pháp cải thiện hiệu năng mạng sử dụng LoRaWAN.

 • TOM TAT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn Phạm Anh Dũng (2014)

 • Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chương 1: Tổng quan về công nghệ LTE Chương 2: Tìm hiểu về khả năng quản lý tính di động của mạng GSM/GPRS, WCDMA UMTS. Chương 3: Quản lý tính di động trong mạng LTE