Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá một số thuật toán ước lượng chuyển động trong mã hóa video
Authors: TS. Vũ Hữu Tiến
Nguyễn, Quang Huy
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về mã hóa Video; Chương 2: Nghiên cứu các thuật toán ước lượng chuyển động trong mã hóa Video; Chương 3: Mô phỏng và đánh giá các thuật toán ước lượng chuyển động trong mã hóa Video;
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3056
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt LV.pdf
      Restricted Access
    • Size : 637,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)