Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu năng mạng lorawan trong internet vạn vật
Authors: TS. Hoàng Trọng Minh
Nguyễn, Quang Huy
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công nghệ truyền thông công suất thấp cho IoT; Chương 2: Đặc điểm kỹ thuật của LoRaWAN; Chương 3: Đánh giá giải pháp cải thiện hiệu năng mạng sử dụng LoRaWAN.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3033
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Nguyễn Quang Huy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)