Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa Tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang
Authors: TS. Đặng Thị Việt Đức
Nguyễn, Quang Huy
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được cấu thành làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức tại VNPT Bắc Giang
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3004
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt _ nguyễn quang huy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 960,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)