BÀI GIẢNG : [603]


Logo

Sub-communities within this community

Collections in this community

BÀI GIẢNG KHOA AN TOÀN THÔNG TIN [8]

Bao gồm các bài giảng của Khoa ATTT biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG [68]

Bao gồm các bài giảng của Khoa Viễn thông biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin [95]

Bao gồm các bài giảng của Khoa CNTT biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

Khoa cơ bản [35]

Slide bài giảng

Khoa Kế toán [57]

Slide bài giảng

Khoa Đa phương tiện [106]

Slide bài giảng

Khoa Điện tử [35]

Bao gồm các bài giảng của Khoa Kỹ thuật Điện tử biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH [2]

Bao gồm các bài giảng của ngành Fintech biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ [137]

Bao gồm các bài giảng của Khoa QTKD biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo ngành QTKD và TMĐT