BÀI GIẢNG KHOA AN TOÀN THÔNG TIN (8)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8

  • BG Quan ly an toan thong tin 2022.pdf.jpg
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Hoàng Duy; Nguyễn, Ngọc Điệp (2022)

  • Bài giảng gồm 7 chương với nội dung như sau. Chương 1 giới thiệu các mục tiêu và vấn đề cơ bản của quản lý an toàn thông tin. Chương 2 giới thiệu các khái niệm về việc xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Chương 3 trình bày cách thức phân tích và đánh giá rủi ro của các biện pháp kiểm soát với các vấn đề về an toàn hay các lỗ hổng giúp cho người quản lý có thể ra quyết định phù hợp cũng như xác định mức độ rủi ro chấp nhận được. Chương 4 trình bày về các tiêu chuẩn về an toàn thông tin phổ biến trên thế giới do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ NIST ban hành. Chương 5 nêu các yêu cầu căn bản đối ...

  • BG Hệ điều hành Windows và Linux Unix 2022.pdf.jpg
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Hoàng Duy; Đinh, Trường Duy (2022)

  • Cấu trúc của bài giảng gồm hai phần và 8 chương. Phần I về hệ điều hành Windows và Phần II về hệ điều hành Linux/Unix. Hai phần này đều gồm 4 chương và có cấu trúc đối xứng với nhau. Cụ thể như sau: Chương đầu giới thiệu tổng quan về các thành phần cơ bản, kiến trúc của hệ điều hành. Chương này cũng trình bày về quá trình phát triển và các mốc quan trọng của hệ điều hành. Chương thứ hai đề cập chủ yếu đến vấn đề cài đặt và quản trị các thành phần cơ bản của hệ điều hành cho phép người dùng sử dụng và quản trị máy tính như quản lý trình điều khiển thiết bị, người dùng và quyền truy nhập... Chương tiếp theo giới thiệu cụ thể về cài đặt và quản trị dịch vụ của hệ điều hành. Các...