Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/ Unix
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Đinh, Trường Duy
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cấu trúc của bài giảng gồm hai phần và 8 chương. Phần I về hệ điều hành Windows và Phần II về hệ điều hành Linux/Unix. Hai phần này đều gồm 4 chương và có cấu trúc đối xứng với nhau. Cụ thể như sau: Chương đầu giới thiệu tổng quan về các thành phần cơ bản, kiến trúc của hệ điều hành. Chương này cũng trình bày về quá trình phát triển và các mốc quan trọng của hệ điều hành. Chương thứ hai đề cập chủ yếu đến vấn đề cài đặt và quản trị các thành phần cơ bản của hệ điều hành cho phép người dùng sử dụng và quản trị máy tính như quản lý trình điều khiển thiết bị, người dùng và quyền truy nhập... Chương tiếp theo giới thiệu cụ thể về cài đặt và quản trị dịch vụ của hệ điều hành. Các dịch vụ được trình bày bao gồm các dịch vụ mạng, chia sẻ file và thư mục qua mạng, Web và truy nhập từ xa. Chương cuối cùng trình bày về các vấn đề bảo trì, khắc phục và giám sát hoạt động của các dịch vụ mà người quản trị cài đặt. Trình bày khái niệm và các phương pháp tăng cường bảo mật cho hệ thống. Người bi
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3405
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA AN TOÀN THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

411

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Hệ điều hành Windows và Linux Unix 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)