NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (2)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2

  • BG Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong tài chính 2022 .pdf.jpg
  • Bài giảng


  • Authors: Đặng, Thị Việt Đức; Trần, Quốc Khánh (2022)

  • Bài giảng đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm: - Tổng quan về dữ liệu tài chính. - Phân loại dữ liệu tài chính - Vai trò của quản lý dữ liệu - Các công cụ và kỹ thuật quản lý dữ liệu - Quy trình quản lý dữ liệu và quản lý chất lượng - Tổ chức quản lý dữ liệu - Xu hướng của quản lý dữ liệu trong tài chính - Khai thác dữ liệu trong tài chính - Một số ứng dụng khai thác dữ liệu trong tài chính Đây là những kiến thức cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong tài chính.

  • BG Công nghệ tài chính căn bản 2022.pdf.jpg
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Hương Anh; Đinh, Chí Hiếu (2022)

  • Bài giảng được xây dựng gồm 06 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về Công nghệ tài chính Chương 2. Một số công nghệ ứng dụng trong công nghệ tài chính Chương 3. Hệ sinh thái Công nghệ tài chính Chương 4. Mô hình kinh doanh Công nghệ tài chính Chương 5. Các sản phẩm của Công nghệ tài chính Chương 6. Quản lý Công nghệ tài chính Các chương được sắp xếp với kết cấu hợp lý, các nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau và góp phần giúp cho người học dễ dàng định hình được mục tiêu của vấn đề và áp dụng vào thực tế.