Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Công nghệ tài chính căn bản
Authors: Nguyễn, Hương Anh
Đinh, Chí Hiếu
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được xây dựng gồm 06 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về Công nghệ tài chính Chương 2. Một số công nghệ ứng dụng trong công nghệ tài chính Chương 3. Hệ sinh thái Công nghệ tài chính Chương 4. Mô hình kinh doanh Công nghệ tài chính Chương 5. Các sản phẩm của Công nghệ tài chính Chương 6. Quản lý Công nghệ tài chính Các chương được sắp xếp với kết cấu hợp lý, các nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau và góp phần giúp cho người học dễ dàng định hình được mục tiêu của vấn đề và áp dụng vào thực tế.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3437
Appears in Collections:NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
ABSTRACTS VIEWS

269

VIEWS & DOWNLOAD

1304

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Công nghệ tài chính căn bản 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)