LUẬN VĂN THẠC SỸ : [1808]


Bộ sưu tập tóm tắt Luận văn ThS được sắp xếp theo mã chuyên ngành, do Bộ GD&ĐT quy định. - Mã LV theo bảng mã năm 2002, có 6 chữ số; - Mã LV theo bảng mã năm 2012, có 8 chữ số.
Logo

Sub-communities within this community

Logo

LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH [1]

Bao gồm các luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của các khóa thuộc ngành Quản trị kinh doanh được sắp xếp theo năm - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.