Ngành Khoa học máy tính (243)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243

 • VuongThanhHai-tom tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thanh Hải;  Advisor: PGS.TS. Trần Quang Anh (2022)

 • Việc nghiên cứu, khảo sát các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, nhằm lựa chọn hệ thống phát hiện xâm nhập phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức là việc làm cần thiết. Để thực hiện mục tiêu trên, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phát hiện xâm nhập và ứng dụng cho Trường cao đẳng sư phạm Hà Tây” để thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.

 • TOMTATLUANVAN_FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Huyền;  Advisor: TS. Vũ Văn Thỏa (2022)

 • Để hoàn thành mục tiêu trên, nội dung của luận văn được bố cục gồm ba chương như sau: Chương 1: Tổng quan về dạy lập trình cho học sinh phổ thông Chương 2: Khảo sát các đặc trưng cơ bản ngôn ngữ lập trình Python Chương 3: Kết quả thực hiện xây dựng hệ thống bài tập lập trình cho học sinh phổ thông

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Nghĩa;  Advisor: PGS.TS. Trần Đình Quế (2022)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các độ đo tương tự sử dụng cho tư vấn lọc cộng tác; Sử dụng cho việc đánh giá hiệu quả của các độ đo tương tự sử dụng cho tư vấn lọc cộng tác.

 • Doulakhom THEPPARSOUK-NHÓM 3-Luận văn-TÓM TẮT- HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doulakhom, Thepparsouk;  Advisor: TS. Nguyễn Duy Phương (2022)

 • Hê ̣thống hỗ trợ đăng kí và cập nhật, lưu trữ thông tin danh sách sinh viên bảo vê,̣ danh sách sinh viên chuẩn bi ̣bảo vê,̣ danh sách sinh viên đã bảo vê,̣ danh sách đề tài đồ án, file đồ án, thầy cô hướng dẫn, ngành hoc,̣ giáo trình trong Trường đại hoc̣ Savannakhet

 • Tóm tắt-NGHIÊN CƯU KỸ THUẬT FUZZING TRONG KIỂM THỬ LỖ HỔNG BẢO MẬT WEBSITE NGÂN HÀNG-VIENGOUDOM XAYAVONG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Viengoudom, Xayavong;  Advisor: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về những lỗ hổng bảo mật phổ biến trong website, cụ thể là website một ngân hàng; tìm hiểu về kiểm thử lỗ hổng bảo mật website và kỹ thuật Fuzzing trong kiểm thử lỗ hổng bảo mật website ngân hàng; thực hiện thử nghiệm.

 • TÓM TẮT- Luận văn-Wicky Boubphalyvanh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Wicky, Boubphalyvanh;  Advisor: TS. Nguyễn Tất Thắng (2022)

 • Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với việc sử dụng các phần mềm mô phỏng, kiến trúc mạng của hãng Cisco (Cisco Packet Tracer) để mô phỏng mô hình mạng thực tế và các bước cấu hình định tuyến mạng, thiết lập dịch vụ mạng của Bộ Tư pháp Lào. Sử dụng phần mềm ảo hóa VMware để thực hiện việc mô phỏng máy chủ dịch vụ webhosting sẽ chạy và được cài đặt ở máy chủ Bộ Tư pháp Lào.

 • Tóm tắt-NGHIÊN CƯU KỸ THUẬT FUZZING TRONG KIỂM THỬ LỖ HỔNG BẢO MẬT WEBSITE NGÂN HÀNG-VIENGOUDOM XAYAVONG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Xayavong, Viengoudom;  Advisor: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải (2022)

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về những lỗ hổng bảo mật phổ biến trong website, cụ thể là website một ngân hàng; tìm hiểu về kiểm thử lỗ hổng bảo mật website và kỹ thuật Fuzzing trong kiểm thử lỗ hổng bảo mật website ngân hàng; thực hiện thử nghiệm.

 • tóm tắt settha - 0.1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Sengvilay Settha;  Advisor: TS. Phạm Văn Cƣờng (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về E-learning, E-learning trong giáo dục đại học, kiến trúc và thành phần của một hệ thống E-learning điển hình, các chuẩn dữ liệu đƣược sử dụng trong E-learning. Chương 2 trình bày cách nhìn tổng quan về hệ thống E-learning, phân tích cơ sở dữ liệu của hệ thống Moodle từ đó triển khai cho các ứng dụng về sau. Chương 3 xây dựng một mô-đun mô phỏng bồi dưỡng học viên

 • LuuTienThanh_KHMT_TomTat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Thành;  Advisor: TS. Phạm Văn Cường (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1 - Tổng quan về bài toán nhận dạng thực phẩm ; Chương 2: Phương pháp nhận dạng thực phẩm ; Chương 3 - Thử nghiệm và đánh giá

 • LeThiThuTrang_TomTatLuanVan2016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Trang;  Advisor: TS. Vũ Văn Thỏa (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1:Tổng quan về bảo mật trong các mạng thông tin di động; Chương 2: Nghiên cứu các giải pháp bảo mật trong mạng thông tin di động 4G LTE; Chương 3: Nghiên cứu cơ chế IP Security trong bảo mật mạng 4G LTE;

 • Tomtat-Luanvan-Souksavanh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Souksavanh ,THAMMAVONG;  Advisor: PGS.TS.Lê Hữu Lập (2016)

 • Cấu trúc của luận văn bao gồm 3chương: Chương 1:Tổng quan về hệ thống văn phòng điện tử. Chương 2:Lý thuyết chung về thiết kế hệ thống Văn phòng điện tử; Chương 3:Xây dựng hệ thốngquản lý văn bản điện tử tại Bộ Bưu Chính Viễn ThôngLào

 • Tom tat luan van (2).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyên, Thị Hòa;  Advisor: TS Vũ Văn Thỏa (2016)

 • Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về học máy. Chương 2: Nghiên cứu một số thuật toán học máy; Chương 3: Ứng dụng vào giải quyết bài toán phân loại

 • NguyenTrongThanh_TomTatLuanVan2016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Thanh;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Đường (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương : Chương 1: Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác; Chương 2: Áp dụng thuật toán Naïve Bayes xây dựng bộ lọc tin nhắn rác ; Chương 3: Xây dựng ứng dụng ngăn chặn tin nhắn rác trên thiết bị di động