Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2021)

 • Bài giảng gồm 4 chương bao gồm: chương 1: tổng quan về biên tập văn bản báo chí, chương 2: nguyên tắc và quy trình biên tập văn bản báo chí, chương 3: các công cụ biên tập báp chí đa phương tiện, chương 4: thực hành biên tập văn bản báo chí.

 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2021)

 • Bài giảng gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về viết đa phương tiện. Chương 2: Tổ chức và phát triển nội dung viết đa phương tiện. Chương 3: Các yếu tố tác động đến viết đa phương tiện.

 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2023)

 • Bài giảng Viết chuyên nghiệp gồm 5 chương về: Tổng quan về ngôn ngữ và tiến trình phát triển của ngôn ngữ trong lịch sử nhân loại, Công chúng tiếp nhận và đặc thù của kênh truyền tải đối với văn bản viết, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng đoạn văn, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng văn bản, Các sản phẩm viết cho nền tảng số. Cuối mỗi chương còn có phần câu hỏi ôn tập cho sinh viên.

 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2023)

 • Gồm 4 chương nêu tổng quan về báo chí đương đại: Chương 1: Báo chí đương đại - những nhận thức cơ bản, chương 2: Các thành tố trong mô hình hoạt động của báo chí đương đại, chương 3: Nhà báo đa năng, chương 4: Xu thế phát triển của báo chí hiện đại.